Gewapende feiten over asfaltwapening

Gewapende feiten over asfaltwapening

Over asfaltwapening wordt veel beweerd en misschien is er bij deskundigen daarom de nodige discussie over het wel of niet zinvol toepassen hiervan in asfaltverhardingen. TPA Nederland en SGS INTRON hebben op verzoek van de leverancier/aannemer een proefopzet ontwikkeld voor de toepassing van carbon en stalen asfaltwapening in asfaltwegen en voor de vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid ervan. Dit mede ingegeven door de vraag van wegbeheerders over hoe om te gaan met gelijkwaardigheid als het gaat om asfaltwapening op basis van staal en/of carbon. En zo worden hopelijk nieuwe inzichten over wapening verkregen. Lees meer