Bindmiddel

Voor alle onderhoudstechnieken is er een bindmiddel (hechtmiddel) nodig. Bindmiddel zorgt voor een optimale verbinding tussen de steenslag en de oudere deklaagondergrond. Meestal wordt een bitumineus bindmiddel of bitumenemulsie gebruikt, al dan niet verbeterd met additieven voor betere hechting of beter gedrag voor scheurdichting.Productie

Het bindmiddel wordt door specialistische bedrijven geproduceerd en geoptimaliseerd. Vaak zijn het ook deze bedrijven die zorgen voor het op juiste wijze transporteren en verwerken van het bindmiddel in de verschillende onderhoudstechnieken.

Bindmiddel
Bij oppervlakbehandeling wordt het bindmiddel met een hoge temperatuur (180 graden Celsius) via computergestuurde apparatuur als een bindmiddelfilm op het wegdek aangebracht. Afhankelijk van de textuur van de weg en de toegepaste steenslag of constructie wordt in nauw overleg met de specialisten de dosering van het materiaal vastgesteld. Immers, een teveel aan bindmiddel levert vette plekken op, terwijl bij te weinig bindmiddel de stenen niet goed hechten en er kale plekken ontstaan.


Bitumenemulsie

Wordt er gekozen voor een kleefemulsie als bindmiddel, dan is de keuze voor het soort emulsie van belang. Steeds vaker wordt gekozen voor gemodificeerde emulsies. Deze bevatten polymeren, waardoor de elasticiteit toeneemt en de wegbelasting en eventuele scheurvorming uit de ondergrond beter kan worden opgevangen. De restlevensduur wordt zo verlengd. Bitumenemulsie is ten opzichte van normale bindmiddelen relatief koud (60 graden Celsius t.o.v. 180 graden Celsius). Het is daardoor veiliger en levert een milieuvoordeel op. Om dit koude bitumen te verwerken, wordt het in water samengebracht met een emulgator (vandaar ‘emulsie’). Doordat de emulsie een tegengestelde scheikundige lading meekrijgt dan de steenslag van nature heeft, ontstaat er een snelle binding van bitumen en steenslag. De gerealiseerde oppervlakbehandeling kan snel weer worden bereden.

Bindmiddel in EAB

Bij emulsieasfaltbeton (EAB) is bitumenemulsie het bindmiddel. Bitumenemulsie wordt in tanks binnen de EAB-verwerkingsunit op locatie direct gemengd en op de weg aangebracht. De emulsie gaat een verbinding aan met het aan te brengen cement en mineraal. Het water in de emulsie wordt verdrongen, waardoor het vrijkomende bitumen zich optimaal mengt met het mineraal en dit ook volledig omhult.

Opmerking

Deze techniek van oppervlakbehandeling wordt meestal als koude onderhoudstechniek gezien. Na het aanbrengen van het bindmiddel en de steen is het totaal snel op omgevingstemperatuur.