Steenslag

Steenslag is gebroken gesteente. Doordat het gesteente (meestal grind) gebroken is, heeft het geen rond oppervlak, waardoor de stenen niet zo makkelijk wegglijden. Hierdoor is er meer onderlinge samenhang. 

Steenslag wordt gebruikt in de bereiding van asfalt en bij de conserveringen als oppervlakbehandelingen en emulsieasfaltbeton. Deze grondstof zorgt voor ruwheid van de rijbaan. De banden hebben immers meer grip op de weg door de ruwe steen dan op de bitumenfilm tussen de steentjes.

Productie / verwerking
Steenslag dient van natuurlijke herkomst te zijn en te bestaan uit 100% gebroken materiaal (mineraal). Dit houdt in dat steenslag geen ronde oppervlakten mag vertonen. Binnen de zeefanalyse mag het gehalte fijn toeslagmateriaal,  ≤ 0.063mm, niet boven de 1% reiken. De steenslag komt zowel uit Nederland als uit het buitenland (vaak groevemateriaal).

Van belang bij asfalt, maar ook bij de oppervlakbehandeling en het emulsieasfaltbeton, zijn de toelaatbare  graderingen.
Bij oppervlakbehandelingen kiest met voor de graderingen 2/5mm, 4/8mm en 8/11mm. Verder dient de steenslag een goede affiniteit met bitumen en of emulsie te hebben.

Eisen / eigenschappen
Van steenslag zijn een aantal parameters te bepalen en vast te stellen voordat ze toegepast kunnen worden in of op het wegdek.

Van steenslag moet in elk geval de waarde van het polijstgetal minimaal 53 is. Dit wordt omschreven als PSV ≥ 53 op de bijgeleverde CE markering.
Ook moet de verbrijzelingswaarde van steenslag zijn bepaald. Deze is als “Los Angeles waarde” bepaald en mag maximaal 25 bedragen. Dit wordt omschreven als: LA ≤ 25.  Vanzelfsprekend dient de steenslag vorstbestendig te zijn.

Voor gespecialiseerd advies over steen kunt u zich wenden tot een van de deelnemende bouwstofleveranciers. Normeringen waar steenslag aan dient te voldoen zijn: NEN – EN 13043 NEN 6240 (NL).