Over Red mijn Weg

Bezweken Plek

Red Mijn Weg is een initiatief van Bouwend Nederland en de commissie emulsie asfaltbeton. Zij delen de opvatting dat er in een mobiliteitsland als Nederland meer aandacht en zorg moet zijn voor goed, tijdig en duurzaam onderhoud aan het wegennet.

Red Mijn Weg is hét platform waar partijen die bij wegonderhoud betrokken zijn op vriendelijke, neutrale wijze worden geïnformeerd. Deelnemers wisselen kennis uit over het wegennet en de schadebeelden die letterlijk aan de oppervlakte komen, over oorzaken en gevolgen van schades en niet te vergeten over de verschillende onderhoudstechnieken die kunnen worden ingezet om schade te verhelpen en om verder verval van het wegennet te voorkomen.

Red Mijn Weg is er vooral ook om kennis met elkaar te delen. In een tijd dat kennis en innovatie moeten komen van ondernemers, is het goed dat er een platform is waar adviseurs, wegbeheerders, bestuurders, docenten en studenten kennis kunnen halen over de ‘best in class’ technieken voor asfaltonderhoud.

Heeft u vragen aan RED MIJN  WEG? Klik hier

Bron:
Bij het opzetten van de website Redmijnweg is gebruik gemaakt van algemene en specifieke informatie over onderhoudstechnieken. Kennisbronnen die zijn geraadpleegd zijn het CROW, de VBW, vakblad OTAR, vakblad Civiele Techniek, vakblad Land+Water, GWW krant en de diverse partners van Redmijnweg.