Rafeling wordt voorspelbaar en te voorkomen


 


Problemen aan het wegdek zijn altijd reden voor discussie bij gebruikers, wegbeheerders en aannemers. Immers, wat is er aan de hand, hoe erg is het en bovenal wie kan er op worden aangesproken? Schade aan deklagen is direct van invloed op bijvoorbeeld het comfort, de geluidsemissie, de veiligheid en/of de doorstroming van het verkeer.

Zaken die al snel leiden tot (maatschappelijke) kosten. Omdat rafeling het meest belangrijkste schadebeeld is bij de meer populaire deklagen als ZOAB, SMA en ook de stille deklagen, is het zaak dit fenomeen meer onder controle te krijgen. Lees meer