Bezweken plek / Gat in de weg

Zwakke plekken in een asfaltverharding kunnen door belasting van buitenaf leiden tot gaten en/of verzakkingen in het wegdek. Dit heeft direct een negatieve invloed op de verkeersveiligheid en vraagt om een snelle oplossing.

Gerelateerde items:

 

Oorzaken
Gaten en/of verzakkingen in asfalt kunnen onder andere ontstaan door:
- ernstige rafeling van deklagen;
- afbrokkeling van scheurranden;
- het uitrijden van stukken craquelé;
- inhomogeniteiten in de deklaag (plaatselijke ontmenging);
- een slechte verdichting van de deklaag (door moeilijk verwerkbaar mengsel);
- een te grote korrelafmeting in relatie tot de laagdikte;
- opdooi;
- vermoeiing van het asfalt;
- overbelasting;
- grondwater in combinatie met lokale verzakking;
- aanlegcondities;
- hoge aslasten (vrachtverkeer);
- combinatie van al deze factoren.

Gevolgen
Gaten in het wegdek leveren meteen een gevaar op voor alle weggebruikers. Bezweken plekken in de asfaltverharding vragen dan ook direct om de juiste onderhoudsmaatregel.

Onderhoudsmaatregelen
Een directe reparatie met koud of warm asfalt is in de meeste gevallen de beste onderhoudsmaatregel om gaten en/of verzakkingen in het wegdek te repareren. Vaak treden deze schades onverwacht op. De wegbeheerder heeft altijd de taak om dit soort schade direct op te lossen en daarbij is inzet van koud asfalt voor de spoedreparatie de meest voor de handliggende oplossing.

Red mijn Weg