Craquelé

Craquelé is een ‘mozaïek’ van al dan niet met elkaar verbonden lengte- en dwarsscheuren. Dit schadebeeld ontstaat in de regel aan het einde van de structurele levensduur van een asfaltverharding.

Gerelateerde items:

 

Oorzaken
Craquelé is een duidelijk teken van het bezwijken van een asfaltconstructie. Bij verbredingsconstructies en te smalle verhardingen manifesteert craquelé zich vooral aan de buitenste 0,25 m van de verharding en wordt dan ook wel ‘randschade’ genoemd.

De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van craquelé zijn:
- de verkeersbelasting in combinatie met de constructieopbouw
- de mengselsamenstelling van asfalt
- verouderde asfaltlagen
- losliggende asfaltlagen (ook bij dikke asfaltconstructies)
- verbredingsconstructies
- opdooi in de winterperiode
- te smalle verharding
- een slecht draagkrachtige ondergrond

Gevolgen
Minder vlakheid op termijn, minder stroefheid, minder comfort voor de weggebruikers, hoogteverschillen in de deklaag, losliggende delen, meer geluidshinder, en uiteindelijk destructie van het totale weglichaam (fundering en ondergrond).

Onderhoudsmaatregelen
Afhankelijk van de ernst en omvang van craquelé, kunnen de volgende onderhoudsmaatregelen worden genomen:

- bakfrezen en inlage
- bakfrezen, inlage en overlaging
- overlaging
- overlaging met inbouw wapening
- overlaging met inbouw SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) of metaalinlaging
- reconstructie (geheel of gedeeltelijk)
- bij beginnende craquelé 
bakfrezen en totaal wegvak conserveren met oppervlakbehandeling, sealen
 of EAB

Als voor overlagen wordt gekozen dan moet op plaatsen waar craquelé voorkomt eerst een reparatie worden uitgevoerd in de vorm van bakfrezen en het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie. 
Indien de craquelé in lichte vorm aanwezig is, dan zijn scheurvullen en/of het aanbrengen van oppervlakbehandeling of het sealen een reële optie om verdere schadevorming te vertragen. Belangrijk is om beginnende en incidentele craquelé vakkundig en tijdig te repareren. Dit kan in de vorm van spoedreparaties met bakfrezen of tijdelijk met koud asfalt.

Red mijn Weg