Technieken

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als finaal doel het in een acceptabele en aanvaardbare conditie houden of naar een acceptabele conditie terugbrengen van wegen, zodat de functionaliteit en de veiligheid van gebruiker en omgeving van de te onderhouden weg geborgd is.


Slecht of geen onderhoud betekent uiteindelijk altijd calamiteiten en uiteindelijk ook altijd extra investeringen, los van het leed dat een calamiteit veroorzaakt aan betrokkenen.Er zijn verschillende soorten koude technieken om onderhoud te plegen aan wegen:

Emulsie asfaltbeton
Koud asfalt
Oppervlakbehandeling
Scheurvulling
Sealen
Metaalinlaging