Koud asfalt

Koud asfalt is de oplossing voor kleine reparaties aan en in het asfaltbeton. Het incidenteel optreden van gaten vraagt van de wegbeheerder direct actie. Met koud asfalt kan een gat zonder machine tijdelijk worden gedicht.Bestandsdelen
Koud asfalt bestaat in feite uit dezelfde bestanddelen als normaal asfalt: bitumen, steenslag en zand. Echter de bitumen heeft een additief toegevoegd gekregen waardoor het zich als koude massa in gaten laat storten en zich daar handmatig of met licht materieel laat verdichten en vlakmaken.Werkwijze

Om gaten goed te dichten, is het van belang het gat goed schoon en droog te maken. Een optie is om dan toch een kleef te spuiten (ook in spuitbussen beschikbaar). Daarna kan het gat gevuld worden met koud asfalt en vervolgens aangestampt met een trilplaat. Afstrooien kan ook.Werking/doel

Het doel van gaten dicht houden is de veiligheid van de weg garanderen. Een incidenteel en ad hoc optredend gat in de weg (vooral in deklagen en eerste tussenlaag) vraagt om directe actie. De oorzaak van het gat wordt dan niet opgelost.
Aandachtspunten/opmerking

Let op zorgvuldige en goede deskundigheid bij het dichtmaken van het gat. Levensduur

De levensduur van koud asfalt is afhankelijk van de uitvoering, maar ook van de oorzaak van de oorspronkelijke schade (het gat dat is ontstaan). Immers, is de schade echt veroorzaakt door onderlagen en/of fundering dan zal dit schadebeeld snel weer optreden op dezelfde of een andere plaats.
 Ook van belang is of het verkeer hier normaal overheen kan rijden of dat het is toegepast op plaatsen van wringend of zwaar transport.


Milieu

Bij toepassing van scheurdichtende materialen worden geen vluchtige stoffen toegepast.Koud asfalt is geschikt voor:
- het direct dicht maken en houden van gaten;

- veiligheid garanderen voor de weggebruiker
.