Metaalinlaging

Asfaltwapening: voor verantwoord onderhoud aan verouderde asfaltwegen 

Asfaltwegen die intensief worden gebruikt laten na verloop van tijd vaak schades zien. Niet zelden is er sprake van achterstallig onderhoud. Wie kent niet de wegen met scheurvorming, deformatie en bezweken plekken? Zoekt u als wegbeheerder in dat geval een verantwoorde en duurzame manier van wegonderhoud? Overweeg dan eens de inzet van metalen asfaltwapening. 

Hoe werkt asfaltwapening?
De metalen asfaltwapening wordt op de verouderde verharding aangebracht en gefixeerd met behulp van emulsieasfaltbeton (EAB). Dit wordt gedaan om het wapeningsnet stevig te verankeren op de asfaltweg. Door deze EAB-verankering wordt de wapening optimaal bevestigd op de ondergrond en kan werk- en bestemmingsverkeer tijdelijk over de wapening rijden. Ook de verwerking van asfalt met behulp van een asfaltspreidmachine kan probleemloos over de vastgeslemde wapening worden uitgevoerd.

Hoge stijfheid en interlocking
Asfaltwapening wordt in Nederland al enige tijd toegepast op wegen met (ernstige) scheurvorming of ongelijkmatige zettingen als gevolg van een slechte ondergrond en/of het ontbreken van zijdelingse opsluiting. Asfaltwapeningen zorgen mede dankzij het wapeningsnet voor een hoge stijfheid en hoge mate van interlocking van de asfaltoverlaging. Dit in combinatie met de restwaarde van de oude wegconstructie. Er is altijd een minimale overlagingsdikte van asfalt nodig.