OppervlakbehandelingOppervlakbehandeling is een van de oudste conserveringstechnieken voor asfaltdeklagen. Bij oppervlakbehandeling wordt een dunne laag gebroken steenslag (split) gelijkmatig aangebracht in een vooraf aangebrachte kleeflaag van bitumen of bitumenemulsie.

Voordelen

Oppervlakbehandeling is een optimale onderhoudstechniek, mits de onderliggende constructie/deklaag de juiste voorbehandeling krijgt.
De voordelen van oppervlakbehandeling zijn:

- structurele, ernstige schade wordt gerepareerd;

- het is stofvrij;

- er treden geen verontreinigingen op het te behandelen wegdek op.


Productie
Er zijn diverse soorten oppervlakbehandelingen:

- enkelvoudige: een keer sproeien met daarop direct de steenslag;

- nagestrooide: op de enkelvoudige oppervlakbehandeling wordt nagestrooid met een fijnere gradering steenslag die in de regel wordt ingewalst;

- dubbele: in feite twee direct op of na elkaar aangebrachte enkelvoudige oppervlakbehandelingen.

Oppervlakbehandeling dient bij voorkeur niet op steenrijke deklagen als SMA, DWD of ZOAB te worden toegepast.Werking/doel

Een deklaag die gerafeld is, komt in principe in aanmerking voor oppervlakbehandeling. Voordeel van het specifiek aanbrengen van de kleeflaag is dat aanwezige scheurtjes en oneffenheden in de deklaag worden gedicht. De deklaag krijgt aan het oppervlak een ‘verjongd bitumen’. Het asfalt, meer specifiek de deklaag, wordt aan de bovenzijde geconserveerd. De deklaag wordt zo beschermd tegen weersinvloeden en UV-straling. Door het aanbrengen van de steenslag wordt het wegdek ook weer voldoende stroef. Met specifieke steenslagen (korrelgradering, kleur) kan het wegdekprofiel visueel en akoestisch worden ingedeeld. Voor weggebruikers wordt zo duidelijk waar ze wel en niet mogen komen.Aandachtspunten/opmerkingen


Bij verwerking

Afhankelijk van de locatie, het tijdstip van aanbrengen en de doelstellingen van de opdrachtgever, wordt in overleg met de specialist de keuze voor soort en hoeveelheid kleeflaag en soort steenlaag bepaald.

Levensduur

Aangebracht op een acceptabele ondergrond (dus niet volledige craquelé) heeft de oppervlakbehandeling als aangebrachte conservering zelf een levensduur van 7 tot 10 jaar. Of de te conserveren weg zelf ook zo lang nog meegaat is afhankelijk van de aanwezige structurele schade aan de constructie. De conservering is immers primair gericht op textuur/deklaagverbetering.Regelgeving
Oppervlakbehandeling staat beschreven in de Standaard RAW bepalingen 2005. De technische bepalingen van de Standaard RAW bepalingen 2010 liggen binnenkort ter visie. Voor EAB geldt formeel ook een CE-markering. Opdrachtgevers en specialisten in oppervlakbehandeling kiezen voor CE-markering in die gevallen waar de kennis en kunde van de oppervlakbehandeling echt de verantwoordelijkheid is van de opdrachtnemer. Alle Nederlandse specialisten zijn CE-gecertificeerd.Oppervlakbehandeling is geschikt voor:
- het tegengaan en opheffen van rafeling;
- het dichten van scheuren in lichte vorm;

- het verbeteren van de veiligheid en stroefheid van een deklaag.