LVO maatregel

LVO staat voor de verzamelnaam van levensduur verlengend onderhoud. Het gaat hierbij om preventief onderhoud. In de wegenbouw wordt ermee bedoeld het afdichten van de aan het oppervlak vrijkomende mineralen bij een asfaltdeklaag. Daarbij wordt het aanwezige, oudere bitumen in aanraking gebracht met het LVO product. LVO producten zijn bijvoorbeeld vloeistoffen op bitumenemulsiebasis.

Verjonging
Asfalt heeft altijd te lijden van de invloed van UV-straling (zon), zuurstof, vocht, belasting, temperatuur etc. Daardoor verliest het bindmiddel (bitumen) in dit verhardingstype een deel van zijn eigenschappen. Om dit te voorkomen en wegen een langere levensduur te geven, is sealen een optie. Hierbij wordt een dunne laag bitumenemulsie op de weg aangebracht, waardoor het bitumen in het asfalt wordt beschermd en verbeterd. Deze verbetering noemt men verjonging. Op moleculair niveau wordt het bitumen in het asfalt weer vrijwel naar de oorspronkelijke kwaliteit gebracht. Vergelijk het met de werking van anti-rimpel crème.

Werking
Op dichte asfaltmengsels worden de holle ruimtes in de textuur dicht gezet en wordt er een microslijtlaag van gemaakt. Hierdoor kunnen vocht en vuil niet meer in de deklaag trekken. Bij open asfalt wordt er een dunne laag om de steen heen gecreëerd, waardoor positieve eigenschappen als geluidsreductie en waterdoorlatendheid nauwelijks worden beïnvloed. Om de stroefheid te garanderen wordt het behandelde wegdeel afgezand.

Aandachtspunten
Door meerdere keren preventief onderhoud uit te voeren met pentack kan de levensduur van alle soorten deklagen worden verdubbeld, tegen minimale kosten. Voor het aanbrengen van LVO maatregelen (verjongingsbitumina) geldt dat vooraf goed overleg met deskundigen zinvol is om falen tijdens of na uitvoering te voorkomen.